Subsidies voor uitgevers

Productiesubsidie voor uitgevers

Wat?

De productiesubsidie is een subsidie om uitgevers aan te moedigen en te ondersteunen om weinig commerciële, maar waardevolle en bijzondere publicaties in het Nederlands uit te geven, zowel digitaal als op papier.

 

Een productiesubsidie bedraagt maximaal 4.000 euro. Aan een uitgeverij kunnen per kalenderjaar maximaal vier productiesubsidies worden toegekend. 

 

 

Wie kan aanvragen?

Professionele uitgevers van oorspronkelijk Nederlandstalig literair werk van auteurs met een woonplaats in België, of van literaire vertalingen in het Nederlands door vertalers met een woonplaats in België, kunnen een aanvraag indienen.

 

Publicaties in verschillende literaire genres en bepaalde non-fictiepublicaties komen in aanmerking. Het kan daarbij telkens gaan om oorspronkelijk Nederlandstalig werk (van auteurs met een woonplaats in België) of om vertalingen in het Nederlands (door vertalers met een woonplaats in België). Bijzondere aandacht gaat naar publicaties die een bijdrage leveren aan de superdiversiteit van het literaire landschap.

 

Wanneer aanvragen?

In 2018 gelden de volgende deadlines:

 

- 1 februari 2018: voor publicaties die verschijnen na 15 april 2018

- 1 mei 2018: voor publicaties die verschijnen na 31 juli 2018

- 15 oktober 2018: voor publicaties die verschijnen na 31 december 2018

 

Aanvragen worden digitaal ingediend in één gebundelde pdf. De subsidiebeslissing wordt ongeveer twee maanden na de indiendatum bekendgemaakt.

 

Hoe aanvragen?

De aanvraagprocedure en de samenstelling van het dossier staan beschreven in het subsidiereglement. Aanvraagdossiers in het kader van deze subsidieregeling kunnen worden ingestuurd per e-mail of per post.

 

 

Mocht u problemen ondervinden bij het downloaden of openen van de reglementen en aanvraagformulieren, aarzel dan niet om ons te contacteren voor een digitale of papieren versie op info@vfl.be.


Vorige Volgende Afdrukken Link doorsturen